Ethereum Casper, Sharding, Plasma, Ledeno Doba…

U intervju Vitalik Buterin za “hidden forces” je nedvosmisleno poručio koristite platne kanale i Plazmu ove godine ako ste nestrpljivi i želite skalabilnost odmah.

Za puni san i skalabilnost direktno u orginalnom blockchainu (Sharding + Casper PoS) će nam trebati par godina.

Skalabilnost predstavlja širenje kapaciteta mreže,povećanje broja transakcija u sekundi na 2. sloju slično kao i kod Bitcoin Lightning Mreže.

Kad se kaže drugi sloj misli se na bočne, dodatne lance transakcija koji se naslanjaju na orginalni blockchain.

Na taj način se povećava propusnost cijele mreže,ali se propusnost orginalnog blockchaina ne mijenja.

Postoje dva Casper sistema, jedan je prelazni i zove se Casper FFG,a drugi je 100% POS sistem i zove se Casper CBC

Plan iz 2017 godine je bio da se u 2018 implemetira prelazni sistem, takozvani Casper FFG koji bi funkcionisao zajedno sa rudarenjemL(POW).

Na ovaj način bi se zajednica upoznala sa POS sistemom i broj rudara bi se postepeno smanjivao,kao i njihova uloga.

Kasnije (2019-2010) bi se implementirao Casper CBC koji predstavlja 100% POS sistem.

Casper CBC bi riješio problem potrošnje velike količine struje koja je neophodna za osiguranje blockchaina rudarenjem.

Casper CBC bi smanjio block vrijeme na 5 sekundi sa sadašnjih 15 sekundi i na taj način bi povećala propusnost za otprilike 3x.

Sharding predstavlja nadogradnju orginalnog blockchaina koji bi povećao propusnost transakcija dodatnih 100x i on je trebao biti implementiran posljednji.

 

Ranije ove sedmice je najavljeno da će Sharding i Casper,koji su prvobitno bili najavljeni odvojeno,na ethereumu biti implementirani zajeno.

Očigledno je Vitalik napravio napredak u istraživanju sharding-a na blockchainu ali on još nije spreman da se implementira u 2018 godini.

Liči nam na slaninu!

Vitalik navodi da za Casper FFG nije neophodan hard fork dok za Casper CBC I Sharding mora da se desi.

Očekivali smo POS sistem ove godine,ali iz intervjua se lako može zaključiti da je želja Vitalik Buterina  I Vlad Zamfira da spoje Casper I Sharding u jednu nadogradnju.

Da li će se implementirati prvo Casper FFG(2018) ili Casper CBC I Sharding(2019-2020) ostaje nejasno.

 

Sa druge strane,malo ko spominje “ledeno doba” koji predstavlja nešto što se ne može izbjeći.

Krajem 2018 godine blockchain je tempiran da uspori(da se zamrzne) ako zajednica ne uradi nadogradnju proptokola.To dalje znači da se hardfork mora desiti krajem 2018 bar da se “ledeno doba” odloži.

Svrha ledenog doba je da se natjeraju ethereum developeri da nešto urade do tog datuma(sami sebi zadaju rok za nadogradnju).

Plan je bio da se tad implementira Casper FFG,ali se sad mijenja plan pa nije baš najjasnije šta će se desiti krajem godine.

 

Iz svega se da zaključiti da će POW sistem i rudarenje ostaju u upotrebi još najmanje 1 godinu.U julu 2018 je Bitmain najavio isporuku svojih mašina za rudarenje ethereuma.Već par mjeseci broj rudara I hashrate su konstantni I vidjećemo šta će se desiti kad mašine budu u upotrebi.